×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ
có 7 sản phẩm
Đối tượng BHDL
6 tuần - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 365 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 100 triệu
Phí bảo hiểm
500 đồng - 15 nghìn
Đối tượng BHDL
6 tuần - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 60 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
2,3 triệu - 1,158 tỷ
Phí bảo hiểm
10 nghìn - 1,3 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 365 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Linh hoạt
Phí bảo hiểm
Đối tượng BHDL
6 tuần - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 42 triệu
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG EUROPE (VNĐ)

Chi phí y tế

Người được bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm có độ tuổi trên 70 tuổi (nếu được AAA chấp nhận bảo hiểm)

 1.050.000.000

525.000.000

 Hỗ trợ Bệnh có sẵn và Bệnh đặc biệt

Các bệnh có sẵn và bệnh đặc biệt phát sinh khi đang du lịch ở nước ngoài

 2.100.000

 Trợ cấp nằm viện

Trợ cấp 1.050.000 VNĐ cho mỗi ngày nằm viện trong thời gian Người được bảo hiểm phải nằm viện ở nước ngoài.

 Tối đa 10 ngày

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG EUROPE (VNĐ)

 Di chuyển y tế khẩn cấp

Thanh toán các chi phí cấp cứu khẩn cấp do Assist-Card cung cấp

 Theo chi phí thực tế

 Người thân sang thăm

Vé máy bay hạng thường và chi phí ăn ở cho 01 người thân sang thăm khi được bảo hiểm phải nằm viện trên 07 ngày liên tục hoặc tử vong ở nước ngoài

 không áp dụng

 Chăm sóc trẻ em

Thanh toán các chi phí cho 01 người thân đi kèm trẻ em khi trẻ em về Việt Nam hoặc quê hương trong trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện hoặc tử vong ở nước ngoài

  không áp dụng

 Hổi hương

Chi phí về Việt Nam hoặc quê hương khi bảo hiểm AAA và Bác sic của công ty cứu trợ khẩn cấp ACU thấy đó là cần thiết

 Theo chi phí thực tế

Chôn cất hoặc hỏa táng

Chi phí vận chuyển thi hài về Việt Nam hoặc quê hương hoặc hỏa táng tại nước sở tại.

  Theo chi phí thực tế

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG EUROPE (VNĐ)

Tử vong do tai nạn

Người được Bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm trên 70 tuổi (được AAA chấp nhận bảo hiểm)

Trẻ em (bảo hiểm gia đình)

 1.050.000.000

525.000.000

262.500.000

Thương tật do tai nạn

Người được Bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm trên 70 tuổi (được AAA chấp nhận bảo hiểm)

Trẻ em (bảo hiểm gia đình)

 

 1.050.000.000

525.000.000

262.500.000

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG EUROPE (VNĐ)

 Hủy bỏ chuyến đi

Thanh toán tiền vé và tiền phòng đã trả trước, nhưng không đòi lại được do hủy chuyến đi trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành chuyến đi.

 Không áp dụng

 Hoãn chuyến đi (trước ngày khởi hành)

Thanh toán tiền vé và tiền phòng đã trả trước, nhưng không đòi lại do hoãn chuyến đi trong vòng 30 ngày của chuyến đi

 Không áp dụng

Rút ngắn chuyến đi

Thanh toán các chi phí đã trả trước hoặc phát sinh do rút ngắn chuyến đi

 42.000.000

Phương tiện vận chuyển công cộng bị trì hoãn

Thanh toán 2.100.000 VNĐ cho mỗi 08 giờ liên tục phương tiện vận chuyển công cộng bị trì hoãn

 4.200.000

Lỡ chuyến đi do không kịp nối chuyến

Thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc lỡ chuyến đi do không kịp nối chuyến

 Không áp dụng

Hành lý đến chậm

Thanh toán 2.100.000 VNĐ cho mỗi 12 giờ liên tục hành lý đến chậm

 Không áp dụng

Hành lý cá nhân

Thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại của người được bảo hiểm, bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành (visa) mới.

 10.500.000

Giấy tờ đi đường

Thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại của người được bảo hiểm, bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành (visa) mới

21.000.000

Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh

Thanh toán chi phí khách sạn (loại trừ các chi phí khác) khi bác sĩ điều trị yêu cầu phải nghỉ dưỡng bắt buộc sau thời gian nằm viện giới hạn chi phí/ngày: 1.050.000 VNĐ.

 Không áp dụng

Chi phí ăn ở đi lại cho người đi cùng

Thanh toán chi phí phát sinh thêm cho người đi cùng để chăm sóc người được bảo hiểm, phải nằm viện điều trị trên 07 ngày liên tục.

 Không áp dụng

Truyền tin khẩn cấp

Thông báo cho người thân thông tin khẩn cấp xảy ra đối với Người được bảo hiểm khi đang du lịch ở nước ngoài.

 Theo chi phí thực tế

Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp

Thanh toán vé máy bay hạng thường cho 01 đồng nghiệp trong công ty được chỉ định sang làm tiếp nhiệm vụ khi Người được bảo hiểm nằm viện trong trường hợp khẩn cấp, không thể tiếp tục công việc của mình.

 Không áp dụng

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG EUROPE (VNĐ)

Trách nhiệm cá nhân

Thanh toán cho bên thứ 3 những trách nhiệm hợp pháp do người được bảo hiểm vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ 3

 Không áp dụng

Chi phí pháp lý

Thanh toán chi phí pháp lý phát sinh cho người được bảo hiểm vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ ba

 Không áp dụng

Tạm ứng tại ngoại hậu cứu

Trong trường hợp Người được bảo hiểm phải ra hầu tòa, bị bắt do việc vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ ba và cần phải có khoản tiền bảo lãnh tại ngoại.

 Không áp dụng

 Phiên dịch trực tuyến

Khi người được bảo hiểm gặp sự cố về ngôn ngữ trong việc chữa trị bệnh hoặc sự cố giao tiếp khi ở nước ngoài thông qua hệ thống điện thoại 25/24

 Theo chi phí thực tế

Hỗ trợ thông tin

Thông tin giải trí, thông tin trước chuyến đi, đại sứ quán, dịch vụ y tế, những vấn đề dịch thuật, pháp luật

 Theo chi phí thực tế

Tạm ứng tài chính

Trong trường hợp người được bảo hiểm gặp sự cố về tài chính trong chuyến đi

 Theo yêu cầu thực tế

Gia hạn hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp người được bảo hiểm gặp sự cố trong chuyến đi vào ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm thời hạn bảo hiểm sẽ được kéo dài thêm 72 giờ

 Miễn phí

 

Phí bảo hiểm
Đối tượng BHDL
6 tuần - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,575 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,575 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 73,5 triệu
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG PHỔ THÔNG (VNĐ)

Chi phí y tế

Người được bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm có độ tuổi trên 70 tuổi (nếu được AAA chấp nhận bảo hiểm)

 1.575.000.000

 Hỗ trợ Bệnh có sẵn và Bệnh đặc biệt

Các bệnh có sẵn và bệnh đặc biệt phát sinh khi đang du lịch ở nước ngoài

 525.000.000

 Trợ cấp nằm viện

Trợ cấp 1.050.000 VNĐ cho mỗi ngày nằm viện trong thời gian Người được bảo hiểm phải nằm viện ở nước ngoài.

 2.100.000

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG PHỔ THÔNG (VNĐ)

Di chuyển y tế khẩn cấp

Thanh toán các chi phí cấp cứu khẩn cấp do Assist-Card cung cấp

 Tối đa 20 ngày 

Người thân sang thăm

Vé máy bay hạng thường và chi phí ăn ở cho 01 người thân sang thăm khi được bảo hiểm phải nằm viện trên 07 ngày liên tục hoặc tử vong ở nước ngoài

 63.000.000

Chăm sóc trẻ em

Thanh toán các chi phí cho 01 người thân đi kèm trẻ em khi trẻ em về Việt Nam hoặc quê hương trong trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện hoặc tử vong ở nước ngoài

 63.000.000

Hổi hương

Chi phí về Việt Nam hoặc quê hương khi bảo hiểm AAA và Bác sic của công ty cứu trợ khẩn cấp ACU thấy đó là cần thiết

 Theo chi phí
thực tế

Chôn cất hoặc hỏa táng

Chi phí vận chuyển thi hài về Việt Nam hoặc quê hương hoặc hỏa táng tại nước sở tại.

 Theo chi phí
thực tế

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG PHỔ THÔNG (VNĐ)

Tử vong do tai nạn

Người được Bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm trên 70 tuổi (được AAA chấp nhận bảo hiểm)

Trẻ em (bảo hiểm gia đình)

1.050.000.000

525.000.000

262.500.000  

Thương tật do tai nạn

Người được Bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm trên 70 tuổi (được AAA chấp nhận bảo hiểm)

Trẻ em (bảo hiểm gia đình)

1.050.000.000

525.000.000

262.500.000

 

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG PHỔ THÔNG (VNĐ)

 Hủy bỏ chuyến đi

Thanh toán tiền vé và tiền phòng đã trả trước, nhưng không đòi lại được do hủy chuyến đi trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành chuyến đi.

73.500.000  

Hoãn chuyến đi (trước ngày khởi hành)

Thanh toán tiền vé và tiền phòng đã trả trước, nhưng không đòi lại do hoãn chuyến đi trong vòng 30 ngày của chuyến đi

 8.400.000 

Rút ngắn chuyến đi

Thanh toán các chi phí đã trả trước hoặc phát sinh do rút ngắn chuyến đi

73.500.000  

Phương tiện vận chuyển công cộng bị trì hoãn

Thanh toán 2.100.000 VNĐ cho mỗi 08 giờ liên tục phương tiện vận chuyển công cộng bị trì hoãn

8.400.000  

Lỡ chuyến đi do không kịp nối chuyến

Thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc lỡ chuyến đi do không kịp nối chuyến

 2.100.000

 Hành lý đến chậm

Thanh toán 2.100.000 VNĐ cho mỗi 12 giờ liên tục hành lý đến chậm

2.100.000 

Hành lý cá nhân

Thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại của người được bảo hiểm, bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành (visa) mới.

21.000.000  

Giấy tờ đi đường

Thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại của người được bảo hiểm, bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành (visa) mới

31.500.000

Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh

Thanh toán chi phí khách sạn (loại trừ các chi phí khác) khi bác sĩ điều trị yêu cầu phải nghỉ dưỡng bắt buộc sau thời gian nằm viện giới hạn chi phí/ngày: 1.050.000 VNĐ.

10.500.000  

Chi phí ăn ở đi lại cho người đi cùng

Thanh toán chi phí phát sinh thêm cho người đi cùng để chăm sóc người được bảo hiểm, phải nằm viện điều trị trên 07 ngày liên tục.

63.000.000 

Truyền tin khẩn cấp

Thông báo cho người thân thông tin khẩn cấp xảy ra đối với Người được bảo hiểm khi đang du lịch ở nước ngoài.

Theo chi phí
thực tế  

Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp

Thanh toán vé máy bay hạng thường cho 01 đồng nghiệp trong công ty được chỉ định sang làm tiếp nhiệm vụ khi Người được bảo hiểm nằm viện trong trường hợp khẩn cấp, không thể tiếp tục công việc của mình.

Không áp dụng  

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG PHỔ THÔNG (VNĐ)

Trách nhiệm cá nhân

Thanh toán cho bên thứ 3 những trách nhiệm hợp pháp do người được bảo hiểm vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ 3

840.000.000  

Chi phí pháp lý

Thanh toán chi phí pháp lý phát sinh cho người được bảo hiểm vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ ba

210.000.000  

Tạm ứng tại ngoại hậu cứu

Trong trường hợp Người được bảo hiểm phải ra hầu tòa, bị bắt do việc vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ ba và cần phải có khoản tiền bảo lãnh tại ngoại.

 Theo chi phí
thực tế
Dịch vụ hỗ trợ du lịch

Phiên dịch trực tuyến

Khi người được bảo hiểm gặp sự cố về ngôn ngữ trong việc chữa trị bệnh hoặc sự cố giao tiếp khi ở nước ngoài thông qua hệ thống điện thoại 25/24

Theo chi phí
thực tế  

Hỗ trợ thông tin

Thông tin giải trí, thông tin trước chuyến đi, đại sứ quán, dịch vụ y tế, những vấn đề dịch thuật, pháp luật

Theo chi phí
thực tế  

Tạm ứng tài chính

Trong trường hợp người được bảo hiểm gặp sự cố về tài chính trong chuyến đi

Theo yêu cầu
thực tế  

Gia hạn hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp người được bảo hiểm gặp sự cố trong chuyến đi vào ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm thời hạn bảo hiểm sẽ được kéo dài thêm 72 giờ

Miễn phí  

 

Phí bảo hiểm
Đối tượng BHDL
6 tuần - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,575 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 115,5 triệu
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG THƯƠNG GIA (VNĐ)

Chi phí y tế

Người được bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm có độ tuổi trên 70 tuổi (nếu được AAA chấp nhận bảo hiểm)

 2.100.000.000

1.050.000.000

 

Hỗ trợ Bệnh có sẵn và Bệnh đặc biệt

Các bệnh có sẵn và bệnh đặc biệt phát sinh khi đang du lịch ở nước ngoài

6.300.000

Trợ cấp nằm viện

Trợ cấp 1.050.000 VNĐ cho mỗi ngày nằm viện trong thời gian Người được bảo hiểm phải nằm viện ở nước ngoài.

 tối đa 30 ngày

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG THƯƠNG GIA (VNĐ)

 Di chuyển y tế khẩn cấp

Thanh toán các chi phí cấp cứu khẩn cấp do Assist-Card cung cấp

 Theo chi phí
thực tế

 Người thân sang thăm

Vé máy bay hạng thường và chi phí ăn ở cho 01 người thân sang thăm khi được bảo hiểm phải nằm viện trên 07 ngày liên tục hoặc tử vong ở nước ngoài

 94.500.000 

 Chăm sóc trẻ em

Thanh toán các chi phí cho 01 người thân đi kèm trẻ em khi trẻ em về Việt Nam hoặc quê hương trong trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện hoặc tử vong ở nước ngoài

 94.500.000 

 Hổi hương

Chi phí về Việt Nam hoặc quê hương khi bảo hiểm AAA và Bác sic của công ty cứu trợ khẩn cấp ACU thấy đó là cần thiết

 Theo chi phí
thực tế

 Chôn cất hoặc hỏa táng

Chi phí vận chuyển thi hài về Việt Nam hoặc quê hương hoặc hỏa táng tại nước sở tại.

 Theo chi phí
thực tế

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG THƯƠNG GIA (VNĐ)

9. Tử vong do tai nạn

Người được Bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm trên 70 tuổi (được AAA chấp nhận bảo hiểm)

Trẻ em (bảo hiểm gia đình)

1.575.000.000

735.000.000

315.000.000  

10 Thương tật do tai nạn

Người được Bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm trên 70 tuổi (được AAA chấp nhận bảo hiểm)

Trẻ em (bảo hiểm gia đình)

1.575.000.000

735.000.000

315.000.000  

 

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG THƯƠNG GIA (VNĐ)

 Hủy bỏ chuyến đi

Thanh toán tiền vé và tiền phòng đã trả trước, nhưng không đòi lại được do hủy chuyến đi trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành chuyến đi.

115.500.000  

 Hoãn chuyến đi (trước ngày khởi hành)

Thanh toán tiền vé và tiền phòng đã trả trước, nhưng không đòi lại do hoãn chuyến đi trong vòng 30 ngày của chuyến đi

12.600.000  

 Rút ngắn chuyến đi

Thanh toán các chi phí đã trả trước hoặc phát sinh do rút ngắn chuyến đi

115.500.000  

 Phương tiện vận chuyển công cộng bị trì hoãn

Thanh toán 2.100.000 VNĐ cho mỗi 08 giờ liên tục phương tiện vận chuyển công cộng bị trì hoãn

 12.600.000 

Lỡ chuyến đi do không kịp nối chuyến

Thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc lỡ chuyến đi do không kịp nối chuyến

3.150.000  

 Hành lý đến chậm

Thanh toán 2.100.000 VNĐ cho mỗi 12 giờ liên tục hành lý đến chậm

3.150.000  

Hành lý cá nhân

Thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại của người được bảo hiểm, bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành (visa) mới.

 31.500.000 

 Giấy tờ đi đường

Thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại của người được bảo hiểm, bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành (visa) mới

52.500.000  

 Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh

Thanh toán chi phí khách sạn (loại trừ các chi phí khác) khi bác sĩ điều trị yêu cầu phải nghỉ dưỡng bắt buộc sau thời gian nằm viện giới hạn chi phí/ngày: 1.050.000 VNĐ.

 21.000.000

Chi phí ăn ở đi lại cho người đi cùng

Thanh toán chi phí phát sinh thêm cho người đi cùng để chăm sóc người được bảo hiểm, phải nằm viện điều trị trên 07 ngày liên tục.

94.500.000  

Truyền tin khẩn cấp

Thông báo cho người thân thông tin khẩn cấp xảy ra đối với Người được bảo hiểm khi đang du lịch ở nước ngoài.

Theo chi phí
thực tế  

Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp

Thanh toán vé máy bay hạng thường cho 01 đồng nghiệp trong công ty được chỉ định sang làm tiếp nhiệm vụ khi Người được bảo hiểm nằm viện trong trường hợp khẩn cấp, không thể tiếp tục công việc của mình.

 1 vé máy bay
khứ hồi hạng
thường 

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG THƯƠNG GIA (VNĐ)

Trách nhiệm cá nhân

Thanh toán cho bên thứ 3 những trách nhiệm hợp pháp do người được bảo hiểm vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ 3

 1.260.000.000 

Chi phí pháp lý

Thanh toán chi phí pháp lý phát sinh cho người được bảo hiểm vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ ba

315.000.000  

 Tạm ứng tại ngoại hậu cứu

Trong trường hợp Người được bảo hiểm phải ra hầu tòa, bị bắt do việc vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ ba và cần phải có khoản tiền bảo lãnh tại ngoại.

 Theo chi phí
thực tế
Dịch vụ hỗ trợ du lịch

Phiên dịch trực tuyến

Khi người được bảo hiểm gặp sự cố về ngôn ngữ trong việc chữa trị bệnh hoặc sự cố giao tiếp khi ở nước ngoài thông qua hệ thống điện thoại 25/24

 Theo chi phí
thực tế

Hỗ trợ thông tin

Thông tin giải trí, thông tin trước chuyến đi, đại sứ quán, dịch vụ y tế, những vấn đề dịch thuật, pháp luật

Theo chi phí
thực tế  

Tạm ứng tài chính

Trong trường hợp người được bảo hiểm gặp sự cố về tài chính trong chuyến đi

Theo yêu cầu
thực tế  

Gia hạn hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp người được bảo hiểm gặp sự cố trong chuyến đi vào ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm thời hạn bảo hiểm sẽ được kéo dài thêm 72 giờ

Miễn phí 

 

Phí bảo hiểm
Đối tượng BHDL
6 tuần - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 3,25 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3,25 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,1 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 157,5 triệu
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG VIP (VNĐ)

Chi phí y tế

Người được bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm có độ tuổi trên 70 tuổi (nếu được AAA chấp nhận bảo hiểm)

 3.150.000.000

1.575.000.000

 Hỗ trợ Bệnh có sẵn và Bệnh đặc biệt

Các bệnh có sẵn và bệnh đặc biệt phát sinh khi đang du lịch ở nước ngoài

 

8.400.000

 Trợ cấp nằm viện

Trợ cấp 1.050.000 VNĐ cho mỗi ngày nằm viện trong thời gian Người được bảo hiểm phải nằm viện ở nước ngoài.

 tối đa 50 ngày

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG VIP (VNĐ)

 Di chuyển y tế khẩn cấp

Thanh toán các chi phí cấp cứu khẩn cấp do Assist-Card cung cấp

 Theo chi phí
thực tế

 Người thân sang thăm

Vé máy bay hạng thường và chi phí ăn ở cho 01 người thân sang thăm khi được bảo hiểm phải nằm viện trên 07 ngày liên tục hoặc tử vong ở nước ngoài

 126.000.000 

 Chăm sóc trẻ em

Thanh toán các chi phí cho 01 người thân đi kèm trẻ em khi trẻ em về Việt Nam hoặc quê hương trong trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện hoặc tử vong ở nước ngoài

 126.000.000 

 Hổi hương

Chi phí về Việt Nam hoặc quê hương khi bảo hiểm AAA và Bác sic của công ty cứu trợ khẩn cấp ACU thấy đó là cần thiết

 Theo chi phí
thực tế

 Chôn cất hoặc hỏa táng

Chi phí vận chuyển thi hài về Việt Nam hoặc quê hương hoặc hỏa táng tại nước sở tại.

 Theo chi phí
thực tế

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG VIP (VNĐ)

Tử vong do tai nạn

Người được Bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm trên 70 tuổi (được AAA chấp nhận bảo hiểm)

Trẻ em (bảo hiểm gia đình)

 2.100.000.000

1.050.000.000

525.000.000

Thương tật do tai nạn

Người được Bảo hiểm từ dưới 70 tuổi

Người được bảo hiểm trên 70 tuổi (được AAA chấp nhận bảo hiểm)

Trẻ em (bảo hiểm gia đình)

 

2.100.000.000

1.050.000.000

525.000.000

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG VIP (VNĐ)

 Hủy bỏ chuyến đi

Thanh toán tiền vé và tiền phòng đã trả trước, nhưng không đòi lại được do hủy chuyến đi trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành chuyến đi.

157.500.000 

 Hoãn chuyến đi (trước ngày khởi hành)

Thanh toán tiền vé và tiền phòng đã trả trước, nhưng không đòi lại do hoãn chuyến đi trong vòng 30 ngày của chuyến đi

 21.000.000 

Rút ngắn chuyến đi

Thanh toán các chi phí đã trả trước hoặc phát sinh do rút ngắn chuyến đi

 157.500.000 

Phương tiện vận chuyển công cộng bị trì hoãn

Thanh toán 2.100.000 VNĐ cho mỗi 08 giờ liên tục phương tiện vận chuyển công cộng bị trì hoãn

21.000.000  

Lỡ chuyến đi do không kịp nối chuyến

Thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc lỡ chuyến đi do không kịp nối chuyến

 4.200.000

Hành lý đến chậm

Thanh toán 2.100.000 VNĐ cho mỗi 12 giờ liên tục hành lý đến chậm

 5.250.000

Hành lý cá nhân

Thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại của người được bảo hiểm, bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành (visa) mới.

 52.500.000 

Giấy tờ đi đường

Thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại của người được bảo hiểm, bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành (visa) mới

73.500.000  

Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh

Thanh toán chi phí khách sạn (loại trừ các chi phí khác) khi bác sĩ điều trị yêu cầu phải nghỉ dưỡng bắt buộc sau thời gian nằm viện giới hạn chi phí/ngày: 1.050.000 VNĐ.

31.500.000  

Chi phí ăn ở đi lại cho người đi cùng

Thanh toán chi phí phát sinh thêm cho người đi cùng để chăm sóc người được bảo hiểm, phải nằm viện điều trị trên 07 ngày liên tục.

 126.000.000 

Truyền tin khẩn cấp

Thông báo cho người thân thông tin khẩn cấp xảy ra đối với Người được bảo hiểm khi đang du lịch ở nước ngoài.

 Theo chi phí
thực tế

Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp

Thanh toán vé máy bay hạng thường cho 01 đồng nghiệp trong công ty được chỉ định sang làm tiếp nhiệm vụ khi Người được bảo hiểm nằm viện trong trường hợp khẩn cấp, không thể tiếp tục công việc của mình.

1 vé máy bay
khứ hồi hạng
thường 

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HẠNG VIP (VNĐ)

 Trách nhiệm cá nhân

Thanh toán cho bên thứ 3 những trách nhiệm hợp pháp do người được bảo hiểm vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ 3

1.575.000.000  

 Chi phí pháp lý

Thanh toán chi phí pháp lý phát sinh cho người được bảo hiểm vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ ba

525.000.000  

 Tạm ứng tại ngoại hậu cứu

Trong trường hợp Người được bảo hiểm phải ra hầu tòa, bị bắt do việc vô ý gây tổn hại về người cho bên thứ ba và cần phải có khoản tiền bảo lãnh tại ngoại.

 Theo chi phí
thực tế

 Phiên dịch trực tuyến

Khi người được bảo hiểm gặp sự cố về ngôn ngữ trong việc chữa trị bệnh hoặc sự cố giao tiếp khi ở nước ngoài thông qua hệ thống điện thoại 25/24

Theo chi phí
thực tế  

 Hỗ trợ thông tin

Thông tin giải trí, thông tin trước chuyến đi, đại sứ quán, dịch vụ y tế, những vấn đề dịch thuật, pháp luật

Theo chi phí
thực tế  

Tạm ứng tài chính

Trong trường hợp người được bảo hiểm gặp sự cố về tài chính trong chuyến đi

Theo chi yêu cầu
thực tế  

Gia hạn hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp người được bảo hiểm gặp sự cố trong chuyến đi vào ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm thời hạn bảo hiểm sẽ được kéo dài thêm 72 giờ

 Miễn phí

 

Phí bảo hiểm