×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ
có 4 sản phẩm
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 1 năm
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,575 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,575 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,575 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH A (VNĐ)
Chi phí y tế và chi phí Nha khoa do tai nạn

Thanh toán viện phí và chi phí y tế do hậu quả của bệnh hay thương tật phát sinh khi Người được bảo hiểm ở nước ngoài.

Người được bảo hiểm đến 65 tuổi

Người được bảo hiểm từ 66 đến 80 tuổi

1.575.000.000

1.050.000.000

Chi phí y tế cho việc chữa trị tiếp theo tại Việt Nam

Thực hiện điều trị theo dõi khi xuất viện từ một bệnh viện ở nước ngoài trong vòng 31 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm về nước hoặc 15% quyền lợi bảo hiểm tùy thuộc sự kiện nào xảy ra trước; hoặc thực hiện điều trị trong vòng 1 tuần kể từ ngày về nước nhưng không quá 31 ngày hoặc 15% quyền lợi bảo hiểm cho một bệnh hoặc thương tật phát sinh ở nước ngoài kể từ ngày điều trị đầu tiên tại Việt Nam tùy thuộc sự kiện nào đến trước.

Người được bảo hiểm đến 65 tuổi

Người được bảo hiểm từ 66 đến 80 tuổi

 

1.575.000.000

1.050.000.000

 

Trợ cấp khi nằm viện ở nước ngoài Thanh toán 1.050.000 VND cho mỗi ngày nằm viện của Người được bảo hiểm khi ở nước ngoài. 21.000.000
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH A (VNĐ)
Thăm viếng tại bệnh viện  Thanh toán các chi phí phát sinh cho một người họ hàng hay bạn bè sang chăm sóc nếu Người được bảo hiểm không thể được vận chuyển cấp cứu và cần phải nằm viện từ hơn 5 ngày trở lên ở nước ngoài. 84.000.000
Thăm viếng để thu xếp việc tang lễ Thanh toán chi phí cho một người họ hàng hay bạn bè sang thu xếp việc hồi hương thi hài Người được bảo hiểm, trong trường hợp cần thiết. 105.000.000
Chăm sóc trẻ em Thanh toán chi phí cho một người họ hàng hay bạn bè sang đưa con của Người được bảo hiểm về Việt Nam sau khi Người được bảo hiểm phải nằm viện. 84.000.000
Trợ giúp y tế 24/7 Tư vấn dịch vụ y tế, trợ giúp khi nhập viện, vận chuyển y tế khẩn cấp, trợ giúp về dịch vụ hành lý, pháp lý, trợ giúp thu xếp vé máy bay khẩn cấp. ISOS (Vietnam) Hotline Number: +848 382 40573
Di chuyển y tế khẩn cấp Thanh toán các chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp do ISOS cung cấp Trả toàn bộ
Đưa thi hài về Việt Nam Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do ISOS cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bị tử vong trong khi thực hiện chuyến đi về Việt Nam. Trả toàn bộ
Đưa thi hài về Nước nguyên  xứ Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do ISOS cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bị tử vong trong khi thực hiện chuyến đi về Nước nguyên xứ. 315.000.000
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH A (VNĐ)
Hỗ trợ Tai nạn cá nhân

Tử vong và thương tật do tai nạn. 

Người được bảo hiểm đến 65 tuổi

Người được bảo hiểm từ 66 đến 80 tuổi

Trẻ em được bảo hiểm (Theo Hợp đồng bảo hiểm gia đình)

1.575.000.000

1.050.000.000

525.000.000

QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH A (VNĐ)
Hủy bỏ chuyến đi Thanh toán tiền đi lại và tiền phòng đã trả trước và không được bồi hoàn do huỷ chuyến đi, với điều kiện là việc huỷ chuyến phải xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày dự định khởi hành từ Việt Nam. 105.000.000
Hoãn chuyến ñi Thanh toán các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến việc đặt lại vé và chỗ ở của Người được bảo hiểm đã trả trước, với điều kiên là việc hoãn chuyến đi phải xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành từ Việt Nam. 10.500.000
Rút ngắn chuyến đi bao gồm trường hợp máy bay bị không tặc Thanh toán các chi phí về đi lại và chỗ ở bị gia tăng và mất đi do chuyến đi của người được bảo hiểm bị rút ngắn sau khi chuyến đi đã bắt đầu. 10.500.000
Hỗ trợ Người đi cùng Thanh toán các chi phí cho phần còn lại của chuyến đi chưa thực hiện theo lịch trình của Người thân hoặc Người đi cùng do Người được bảo hiểm phải nằm viện và chuyến đi dự kiến bị gián đoạn. 84.000.000
Chuyến đi bị trì hoãn Thanh toán 2.100.000 VND cho mỗi 6 tiếng liên tục chuyến đi bì trì hoãn 15.750.000
Hành lý bị đến chậm Thanh toán 4.200.000 VND cho mỗi 8 tiếng liên tục hành lý của Người được bảo hiểm đến chậm khi ở nước ngoài. 10.500.000
Lỡ nối chuyến Thanh toán 2.100.000 VND cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến. 4.200.000
Chuyến đi bị gián đoạn Thanh toán cho phần không được sử dụng của chuyến đi đối với tổn thất về đi lại và/hoặc chi phí ở đã trả trước 105.000.000
Bắt cóc và con tin Thanh toán 3.150.000 VNĐ cho mỗi 24 tiếng NĐBH bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong chuyến đi nước ngoài. 63.000.000
Giấy tờ đi đường Thanh toán các chi phí đi lại và chỗ ở của Người được bảo hiểm bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu mới, vé vận chuyển và các giấy tờ đi lại khác do trộm, cướp, thiên tai. 42.000.000
Mất tiền cá nhân Bảo hiểm mất tiền cá nhân trong khi NĐBH ở nước ngoài do hậu quả của cướp, trộm hay thiên tai. 6.300.000
Mất hoặc thiệt hại hành lý và
tài sản cá nhân
Thanh toán cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với hành lý, quần áo và tư trang, máy tính xách tay (tối đa 10.500.000 VND đối với mỗi đồ vật hoặc cặp hoặc bộ đồ vật và tối da 21.000.000 VND đối với máy tính xách tay). 31.500.000
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH A (VNĐ)
Trách nhiệm cá nhân Thanh toán cho Người được bảo hiểm các trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba về những thiệt hại về người hoặc những thiệt hại về tài sản do lỗi bất cẩn của Người được bảo hiểm gây ra 1.575.000.000
Tự động gia hạn hợp đồng bảo hiểm Đối với hợp đồng bảo hiểm theo chuyến đi, thời gian bảo hiểm sẽ được tự động kéo dài thêm 72 giờ miễn phí trong trường hợp người được bảo hiểm gặp phải những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát. Hợp đồng bảo hiểm sẽ được gia hạn đến 30 ngày không tính bổ sung nếu Người được bảo hiểm phải được nằm viện hoặc kiểm dịch y tế. Bao gồm
Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố Toàn bộ các quyền lợi từ 1-25 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi Người được bảo hiểm ở nước ngoài. Bao gồm
Phí bảo hiểm
176 nghìn - 243 nghìn
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 1 năm
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH B (VNĐ)
CHI PHÍ Y TẾ 
Chi phí y tế và chi phí Nha khoa do tai nạn

Thanh toán viện phí và chi phí y tế do hậu quả của bệnh hay thương tật phát sinh khi Người được bảo hiểm ở nước ngoài.

Người được bảo hiểm đến 65 tuổi: 

Người được bảo hiểm từ 66 đến 80 tuổi:

 

1.050.000.000

525.000.000

Chi phí y tế cho việc chữa trị tiếp theo tại Việt Nam

Thực hiện điều trị theo dõi khi xuất viện từ một bệnh viện ở nước ngoài trong vòng 31 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm về nước hoặc 15% quyền lợi bảo hiểm tùy thuộc sự kiện nào xảy ra trước; hoặc thực hiện điều trị trong vòng 1 tuần kể từ ngày về nước nhưng không quá 31 ngày hoặc 15% quyền lợi bảo hiểm cho một bệnh hoặc thương tật phát sinh ở nước ngoài kể từ ngày điều trị đầu tiên tại Việt Nam tùy thuộc sự kiện nào đến trước.

Người được bảo hiểm đến 65 tuổi

Người được bảo hiểm từ 66 đến 80 tuổi

 

1.050.000.000

525.000.000

Trợ cấp khi nằm viện ở nước ngoài Thanh toán 1.050.000 VND cho mỗi ngày nằm viện của Người được bảo hiểm khi ở nước ngoài. 21.000.000
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH B (VNĐ)
Thăm viếng tại bệnh viện  Thanh toán các chi phí phát sinh cho một người họ hàng hay bạn bè sang chăm sóc nếu Người được bảo hiểm không thể được vận chuyển cấp cứu và cần phải nằm viện từ hơn 5 ngày trở lên ở nước ngoài. 63.000.000
Thăm viếng để thu xếp việc tang lễ Thanh toán chi phí cho một người họ hàng hay bạn bè sang thu xếp việc hồi hương thi hài Người được bảo hiểm, trong trường hợp cần thiết. 63.000.000
Chăm sóc trẻ em Thanh toán chi phí cho một người họ hàng hay bạn bè sang đưa con của Người được bảo hiểm về Việt Nam sau khi Người được bảo hiểm phải nằm viện. 63.000.000
Trợ giúp y tế 24/7 Tư vấn dịch vụ y tế, trợ giúp khi nhập viện, vận chuyển y tế khẩn cấp, trợ giúp về dịch vụ hành lý, pháp lý, trợ giúp thu xếp vé máy bay khẩn cấp. ISOS (Vietnam) Hotline Number: +848 382 40573
Di chuyển y tế khẩn cấp Thanh toán các chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp do ISOS cung cấp Trả toàn bộ
Đưa thi hài về Việt Nam Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do ISOS cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bị tử vong trong khi thực hiện chuyến đi về Việt Nam. Trả toàn bộ
Đưa thi hài về Nước nguyên  xứ Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do ISOS cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bị tử vong trong khi thực hiện chuyến đi về Nước nguyên xứ. 210.000.000
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH B (VNĐ)
Hỗ trợ Tai nạn cá nhân

Tử vong và thương tật do tai nạn.

Người được bảo hiểm đến 65 tuổi

Người được bảo hiểm từ 66 đến 80 tuổi

Trẻ em được bảo hiểm (Theo Hợp đồng bảo hiểm gia đình)

 

1.050.000.000

525.000.000

525.000.000

QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH B (VNĐ)
Hủy bỏ chuyến đi Thanh toán tiền đi lại và tiền phòng đã trả trước và không được bồi hoàn do huỷ chuyến đi, với điều kiện là việc huỷ chuyến phải xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày dự định khởi hành từ Việt Nam. 105.000.000
Hoãn chuyến ñi Thanh toán các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến việc đặt lại vé và chỗ ở của Người được bảo hiểm đã trả trước, với điều kiên là việc hoãn chuyến đi phải xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành từ Việt Nam. Không áp dụng
Rút ngắn chuyến đi bao gồm trường hợp máy bay bị không tặc Thanh toán các chi phí về đi lại và chỗ ở bị gia tăng và mất đi do chuyến đi của người được bảo hiểm bị rút ngắn sau khi chuyến đi đã bắt đầu. Không áp dụng
Hỗ trợ Người đi cùng Thanh toán các chi phí cho phần còn lại của chuyến đi chưa thực hiện theo lịch trình của Người thân hoặc Người đi cùng do Người được bảo hiểm phải nằm viện và chuyến đi dự kiến bị gián đoạn. Không áp dụng
Chuyến đi bị trì hoãn Thanh toán 2.100.000 VND cho mỗi 6 tiếng liên tục chuyến đi bì trì hoãn 10.500.000
Hành lý bị đến chậm Thanh toán 4.200.000 VND cho mỗi 8 tiếng liên tục hành lý của Người được bảo hiểm đến chậm khi ở nước ngoài. 10.500.000
Lỡ nối chuyến Thanh toán 2.100.000 VND cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến. 4.200.000
Chuyến đi bị gián đoạn Thanh toán cho phần không được sử dụng của chuyến đi đối với tổn thất về đi lại và/hoặc chi phí ở đã trả trước Không áp dụng
Bắt cóc và con tin Thanh toán 3.150.000 VNĐ cho mỗi 24 tiếng NĐBH bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong chuyến đi nước ngoài. 42.000.000
Giấy tờ đi đường Thanh toán các chi phí đi lại và chỗ ở của Người được bảo hiểm bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu mới, vé vận chuyển và các giấy tờ đi lại khác do trộm, cướp, thiên tai. 31.500.000
Mất tiền cá nhân Bảo hiểm mất tiền cá nhân trong khi NĐBH ở nước ngoài do hậu quả của cướp, trộm hay thiên tai. 4.200.000
Mất hoặc thiệt hại hành lý và
tài sản cá nhân
Thanh toán cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với hành lý, quần áo và tư trang, máy tính xách tay (tối đa 10.500.000 VND đối với mỗi đồ vật hoặc cặp hoặc bộ đồ vật và tối da 21.000.000 VND đối với máy tính xách tay). 21.000.000
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH B (VNĐ)
Trách nhiệm cá nhân Thanh toán cho Người được bảo hiểm các trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba về những thiệt hại về người hoặc những thiệt hại về tài sản do lỗi bất cẩn của Người được bảo hiểm gây ra 1.050.000.000
Tự động gia hạn hợp đồng bảo hiểm Đối với hợp đồng bảo hiểm theo chuyến đi, thời gian bảo hiểm sẽ được tự động kéo dài thêm 72 giờ miễn phí trong trường hợp người được bảo hiểm gặp phải những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát. Hợp đồng bảo hiểm sẽ được gia hạn đến 30 ngày không tính bổ sung nếu Người được bảo hiểm phải được nằm viện hoặc kiểm dịch y tế. Bao gồm
Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố Toàn bộ các quyền lợi từ 1-25 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi Người được bảo hiểm ở nước ngoài. Bao gồm
Phí bảo hiểm
154 nghìn - 198 nghìn
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 1 năm
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 630 triệu
Chi phí y tế Lên đến 630 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 630 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 63 triệu
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH C (VNĐ)
Chi phí y tế và chi phí Nha khoa do tai nạn

Thanh toán viện phí và chi phí y tế do hậu quả của bệnh hay thương tật phát sinh khi Người được bảo hiểm ở nước ngoài.

Người được bảo hiểm đến 65 tuổi

Người được bảo hiểm từ 66 đến 80 tuổi

Trẻ em được bảo hiểm (Theo Hợp đồng bảo hiểm gia đình)

 

 

630.000.000

310.500.000

310.500.000

Chi phí y tế cho việc chữa trị tiếp theo tại Việt Nam

Thực hiện điều trị theo dõi khi xuất viện từ một bệnh viện ở nước ngoài trong vòng 31 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm về nước hoặc 15% quyền lợi bảo hiểm tùy thuộc sự kiện nào xảy ra trước; hoặc thực hiện điều trị trong vòng 1 tuần kể từ ngày về nước nhưng không quá 31 ngày hoặc 15% quyền lợi bảo hiểm cho một bệnh hoặc thương tật phát sinh ở nước ngoài kể từ ngày điều trị đầu tiên tại Việt Nam tùy thuộc sự kiện nào đến trước.

Người được bảo hiểm đến 65 tuổi

Người được bảo hiểm từ 66 đến 80 tuổi

Trẻ em được bảo hiểm (Theo Hợp đồng bảo hiểm gia đình)

 

630.000.000

310.500.000

310.500.000

Trợ cấp khi nằm viện ở nước ngoài

Thanh toán 1.050.000 VND cho mỗi ngày nằm viện của Người được bảo hiểm khi ở nước ngoài.

15.750.000

 

QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH C (VNĐ)
Thăm viếng tại bệnh viện  Thanh toán các chi phí phát sinh cho một người họ hàng hay bạn bè sang chăm sóc nếu Người được bảo hiểm không thể được vận chuyển cấp cứu và cần phải nằm viện từ hơn 5 ngày trở lên ở nước ngoài. 31.500.000
Thăm viếng để thu xếp việc tang lễ Thanh toán chi phí cho một người họ hàng hay bạn bè sang thu xếp việc hồi hương thi hài Người được bảo hiểm, trong trường hợp cần thiết. 31.500.000
Chăm sóc trẻ em Thanh toán chi phí cho một người họ hàng hay bạn bè sang đưa con của Người được bảo hiểm về Việt Nam sau khi Người được bảo hiểm phải nằm viện. 31.500.000
Trợ giúp y tế 24/7 Tư vấn dịch vụ y tế, trợ giúp khi nhập viện, vận chuyển y tế khẩn cấp, trợ giúp về dịch vụ hành lý, pháp lý, trợ giúp thu xếp vé máy bay khẩn cấp. ISOS (Vietnam) Hotline Number: +848 382 40573
Di chuyển y tế khẩn cấp Thanh toán các chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp do ISOS cung cấp Trả toàn bộ
Đưa thi hài về Việt Nam Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do ISOS cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bị tử vong trong khi thực hiện chuyến đi về Việt Nam. Trả toàn bộ
Đưa thi hài về Nước nguyên  xứ Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do ISOS cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bị tử vong trong khi thực hiện chuyến đi về Nước nguyên xứ. 150.750.000
QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH C (VNĐ)
TAI NẠN CÁ NHÂN
Hỗ trợ Tai nạn cá nhân

Tử vong và thương tật do tai nạn.

Người được bảo hiểm đến 65 tuổi

Người được bảo hiểm từ 66 đến 80 tuổi

Trẻ em được bảo hiểm (Theo Hợp đồng bảo hiểm gia đình)

 

630.000.000

310.500.000

310.500.000

QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH C (VNĐ)
Hủy bỏ chuyến đi Thanh toán tiền đi lại và tiền phòng đã trả trước và không được bồi hoàn do huỷ chuyến đi, với điều kiện là việc huỷ chuyến phải xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày dự định khởi hành từ Việt Nam. 63.000.000
Hoãn chuyến ñi Thanh toán các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến việc đặt lại vé và chỗ ở của Người được bảo hiểm đã trả trước, với điều kiên là việc hoãn chuyến đi phải xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành từ Việt Nam. Không áp dụng
Rút ngắn chuyến đi bao gồm trường hợp máy bay bị không tặc Thanh toán các chi phí về đi lại và chỗ ở bị gia tăng và mất đi do chuyến đi của người được bảo hiểm bị rút ngắn sau khi chuyến đi đã bắt đầu. Không áp dụng
Hỗ trợ Người đi cùng Thanh toán các chi phí cho phần còn lại của chuyến đi chưa thực hiện theo lịch trình của Người thân hoặc Người đi cùng do Người được bảo hiểm phải nằm viện và chuyến đi dự kiến bị gián đoạn. Không áp dụng
Chuyến đi bị trì hoãn Thanh toán 2.100.000 VND cho mỗi 6 tiếng liên tục chuyến đi bì trì hoãn 7.350.000
Hành lý bị đến chậm Thanh toán 4.200.000 VND cho mỗi 8 tiếng liên tục hành lý của Người được bảo hiểm đến chậm khi ở nước ngoài. 7.350.000
Lỡ nối chuyến Thanh toán 2.100.000 VND cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến. 4.200.000
Chuyến đi bị gián đoạn Thanh toán cho phần không được sử dụng của chuyến đi đối với tổn thất về đi lại và/hoặc chi phí ở đã trả trước Không áp dụng
Bắt cóc và con tin Thanh toán 3.150.000 VNĐ cho mỗi 24 tiếng NĐBH bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong chuyến đi nước ngoài. 21.000.000
Giấy tờ đi đường Thanh toán các chi phí đi lại và chỗ ở của Người được bảo hiểm bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu mới, vé vận chuyển và các giấy tờ đi lại khác do trộm, cướp, thiên tai. 21.000.000
Mất tiền cá nhân Bảo hiểm mất tiền cá nhân trong khi NĐBH ở nước ngoài do hậu quả của cướp, trộm hay thiên tai. 2.100.000
Mất hoặc thiệt hại hành lý và
tài sản cá nhân
Thanh toán cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với hành lý, quần áo và tư trang, máy tính xách tay (tối đa 10.500.000 VND đối với mỗi đồ vật hoặc cặp hoặc bộ đồ vật và tối da 21.000.000 VND đối với máy tính xách tay). 15.750.000

 

QUYỀN LỢI TỐI ĐA CHƯƠNG TRÌNH C (VNĐ)
Trách nhiệm cá nhân Thanh toán cho Người được bảo hiểm các trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba về những thiệt hại về người hoặc những thiệt hại về tài sản do lỗi bất cẩn của Người được bảo hiểm gây ra 630.000.000
Tự động gia hạn hợp đồng bảo hiểm Đối với hợp đồng bảo hiểm theo chuyến đi, thời gian bảo hiểm sẽ được tự động kéo dài thêm 72 giờ miễn phí trong trường hợp người được bảo hiểm gặp phải những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát. Hợp đồng bảo hiểm sẽ được gia hạn đến 30 ngày không tính bổ sung nếu Người được bảo hiểm phải được nằm viện hoặc kiểm dịch y tế. Bao gồm
Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố Toàn bộ các quyền lợi từ 1-25 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi Người được bảo hiểm ở nước ngoài. Bao gồm

 

Phí bảo hiểm
108 nghìn - 138,6 nghìn
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 365 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Linh hoạt
Phí bảo hiểm