×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ

So sánh sản phẩm bảo hiểm nhà

Loại Hình Ngôi Nhà

Chọn loại

Đối Tượng Bảo Hiểm

Chọn đối tượng

Ngôi Nhà Đã Được Sử Dụng

Chọn năm sử dụng

Điều Khoản Mở Rộng

Chọn điều khoản

Công ty bảo hiểm

Chọn công ty

CHỌN LẠI
×

Loại hình ngôi nhà

×

Chọn đối tượng

×

Chọn nhu cầu tài chính

×

Chọn điều khoản mở rộng

×

Chọn công ty

Kho dữ liệu của chúng tôi giúp khách hàng so sánh tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhà trên thị trường giúp bạn chọn lựa sản phẩm bảo hiểm có mức phí phù hợp với nhu cầu tài chính và điều kiện kinh tế một cách nhanh nhất thông qua bộ lọc thông minh. Ngoài ra, khách hàng có thể Gửi yêu cầu tư vấn để được hỗ trợ sớm nhất hoặc liên hệ với các chuyên gia tư vấn bảo hiểm trên TheBank để trao đổi cụ thể.

5 sản phẩm bảo hiểm nhà

Phí bảo hiểm 420 nghìn - 7,5 triệu
Giới hạn bồi thường Đến 6 tỷ
Phí bảo hiểm 500 nghìn - 40 triệu
Giới hạn bồi thường 300 triệu - 20 tỷ
Phí bảo hiểm Từ 374 nghìn - 7,7 triệu
Giới hạn bồi thường Từ 400 triệu - 6 tỷ
Phí bảo hiểm 440 nghìn - 8,5 triệu
Giới hạn bồi thường 400 triệu - 7 tỷ