×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ Đăng ký tài khoản VIP
Phú Hưng Phát Lộc

Phú Hưng Phát Lộc

Phú Hưng Phát Lộc
5 1
10
triệu/năm
Thời hạn hợp đồng 10 năm
Thời hạn đóng phí 3 năm
 • Giới thiệu sản phẩm

 • Quyền lợi chi tiết

 • Điều kiện tham gia

 • Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Thông tin tham khảo

 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Giới thiệu sản phẩm Phú Hưng Phát Lộc 

Phú Hưng Phát Lộc

Là giải pháp đầu tư ngắn hạn ưu việt

Lý do bạn nên tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Phát Lộc:

thebank_phuhungphatloc_1516006555

 

Quyền lợi bảo hiểm Phú Hưng Phát Lộc

Quyền lợi khi tham gia sản phẩm:

thebank_baohiemnhanthophuhung_1516006811

Điều kiện tham gia sản phẩm Phú Hưng Phát Lộc

thebank_dieukienthamgiabhntphuhung_1516007160

Sản phẩm bổ trợ mua kèm Phú Hưng Phát Lộc 

Các sản phẩm bổ trợ bao gồm:

A. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

I - Lý do nên tham gia:

thebank_baohiemtainancanhanphuhung_1516008019

II - Quyền lợi khi tham gia:

thebank_baohiemtainancanhanphuhung1_1516008105

III - Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

Anh A 30 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ - Tai nạn cá nhân

 • Số tiền bảo hiểm 1 tỷ
 • Thời hạn bảo hiểm: tái tục hàng năm
 • Mức phí 2,4 triệu đồng/năm (khoảng 6.500đ/ngày)

thebank_baohiemtainancanhanphuhung2_1516008186

IV - Các điều kiện kiện tham gia

 • Độ tuổi tham gia: 5 - 64 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm:​ 01 năm và tái tục hàng năm 
 • Thời hạn đóng phí: 01 năm và tái tục hàng năm

B. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

I - Lý do nên tham gia:

thebank_baohiembenhhiemngheophuhung_1516008427

II - Quyền lợi khi tham gia:

Mắc 01 trong 35 Bệnh hiểm nghèo trong danh mục: 100% - 300% STBH tùy theo loại bệnh

(*) STBH – Số tiền bảo hiểm: là số tiền công ty chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản.

III - Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

Anh A 30 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ - Bệnh hiểm nghèo

 • Số tiền bảo hiểm 200 triệu
 • Thời hạn bảo hiểm: 20 năm
 • Mức phí 1,26 triệu đồng/năm (khoảng 3.500đ/ngày)

Quyền lợi:

Nếu chẩn đoán mắc 01 trong 35 bệnh hiểm nghèo trong danh mục: 200 – 600 triệu tùy theo loại bệnh

IV - Các điều kiện kiện tham gia

thebank_baohiembenhhiemngheophuhung2_1516008608

C. Bệnh hiểm nghèo của Phụ nữ

I - Lý do nên tham gia:

thebank_baohiembhnchophunu_1516003435

II - Quyền lợi khi tham gia:

thebank_baohiembhnchophunu1_1516003521

III - Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

Chị Ly 30 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ - bệnh hiểm nghèo cho phụ nữ.

 • Số tiền bảo hiểm: 100 triệu đồng
 • Thời hạn bảo hiểm: 30 năm
 • Mức phí 680.000 đ/năm (khoảng 2.000đ/ngày)

Các quyền lợi:

 • Ung thư giai đoạn đầu: 25 Triệu (tối đa 04 lần chi trả)
 • Hỗ trợ phẫu thuật điều trị, phục hồi: 25 Triệu  (tối đa 04 lần chi trả)
 • Ung thư giai đoạn sau: 200 Triệu (sau đó sản phẩm bổ trợ chấm dứt hiệu lực)
 • Biến chứng thai sản: 50 Triệu (tối đa 02 lần chi trả)

IV - Các điều kiện kiện tham giathebank_baohiembhnchophunu2_1516003894

D. Hỗ trợ chi phí nằm viện

I - Lý do nên tham gia:

thebank_hotronamvienphuhung_1516008888

II - Quyền lợi khi tham gia:

thebank_hotronamvienphuhung1_1516008953

III - Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

Anh A 30 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ - Hỗ trợ chi phí nằm viện

 • Số tiền bảo hiểm 200 ngàn
 • Thời hạn bảo hiểm: tái tục hàng năm
 • Mức phí 520 ngàn đồng/năm (khoảng 1.400đ/ngày)

thebank_hotronamvienphuhung2_1516009073

IV - Các điều kiện kiện tham gia

thebank_hotronamvienphuhung3_1516009143

E. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

I - Lý do nên tham gia:

thebank_hotrochiphiphauthuat_1516009306

II - Quyền lợi khi tham gia:

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật: 25% - 75% STBH (tối đa 100% STBH/năm)

(*) STBH – Số tiền bảo hiểm: là số tiền công ty chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản.

III - Minh họa quyền lợi khi tham gia sản phẩm

Chị A 35 tuổi tham gia sản phẩm chính của Phú Hưng Life, đính kèm sản phẩm bổ trợ - Hỗ trợ chi phí phẫu

 • Số tiền bảo hiểm 100 triệu
 • Thời hạn bảo hiểm: tái tục hàng năm
 • Mức phí 525 ngàn đồng/năm (khoảng 1.400đ/ngày)

Quyền lợi: 25 – 75 triệu tùy theo loại phẫu thuật (tối đa 100 triệu/năm)

IV - Các điều kiện kiện tham gia

thebank_hotrochiphiphauthuat1_1516009495

Thông tin sản phẩm do các thành viên cung cấp

Những bài viết được quan tâm nhiều nhất

TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ


nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất
 • Mới nhất

 • Cũ nhất

 • Nhận xét hay nhất

GỬI

Các Sản Phẩm Khác Của Phú Hưng Life

Thời hạn hợp đồng Đến 99 tuổi
Thời hạn đóng phí Bằng THHĐ
Thời hạn hợp đồng Đến 99 tuổi
Thời hạn đóng phí 10, 20 năm
Thời hạn hợp đồng Đến 80 tuổi
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn hợp ...