×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ
có 59 sản phẩm
Tai nạn cá nhân
100 triệu
Sinh mạng cá nhân
50 triệu
Nội trú
25 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
41 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
716 nghìn-4,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
200 triệu
Sinh mạng cá nhân
100 triệu
Nội trú
50 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
41 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
1,4 triệu-7,9 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
100 triệu
Điều trị ung thư
100 triệu
+ 1 quyền lợi bổ sung
64 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
1,7 triệu-4,5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn
200 triệu
Nội trú
650 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
56 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
3,5 triệu-13,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nằm viện và phẫu thuật
20 triệu
Tai nạn cá nhân
20 triệu
Sinh mạng cá nhân
20 triệu
+ thời gian chờ
92 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
1,5 nghìn - 310 nghìn
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tử vong do tai nạn
1 tỷ
Chi phí y tế do tai nạn
150 triệu
Nằm viện do tai nạn
400 nghìn/ngày
Nội trú
180 triệu
Ngoại trú
15 triệu
+ 2 quyền lợi bổ sung
120 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
8,9 triệu-16,4 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
2 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
Nội trú
400 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
41 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
17,8 triệu-70,5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
500 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
55 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
250 nghìn-37,9 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn
50 triệu
Nội trú
200 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
56 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
1,6 triệu-5,3 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
1 triệu USD
Ung thư
1 triệu USD
HIV/Aids
15.000 USD
Dị tật bẩm sinh
10.000 USD
Tai nạn cá nhân
20.000 USD
+ 2 quyền lợi bổ sung
0 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
Từ 11,5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tử vong do tai nạn
350 triệu
Chi phí y tế do tai nạn
30 triệu
Nằm viện do tai nạn
50 nghìn/ngày
Nội trú
40 triệu
Ngoại trú
5 triệu
+ 1 quyền lợi bổ sung
120 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
2,9 triệu-5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nằm viện và phẫu thuật
800 triệu
Tai nạn cá nhân
800 triệu
Sinh mạng cá nhân
800 triệu
+ thời gian chờ
92 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
26 nghìn - 6 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
80 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
55 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
80 nghìn-6,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
1,6 triệu USD
Ung thư
1,6 triệu USD
HIV/Aids
15.000 USD
Dị tật bẩm sinh
10.000 USD
Tai nạn cá nhân
20.000 USD
+ 5 quyền lợi bổ sung
0 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
Từ 61,7 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
93,8 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
133 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
1,2 triệu-6,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
50 triệu
Sinh mạng cá nhân
25 triệu
Nội trú
12,5 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn
1,5 triệu
+ thời gian chờ
41 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
Từ 358 nghìn-772 nghìn
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
500 triệu
Điều trị ung thư
500 triệu
+ 1 quyền lợi bổ sung
64 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
4,7 triệu-22,6 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
454 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
133 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
4,3 triệu-124,3 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
110 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
51 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
8 triệu - 130 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu