×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ
Đăng ký nhận bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
Đăng ký nhận bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
Nhu cầu tài chính Chọn nhu cầu tài chính
Giải pháp bảo vệ gia tăng Chọn giải pháp bảo vệ

Họ tên*

Nhập họ tên

Email *

Nhập email

Số điện thoại*

Nhập số điện thoại

Tỉnh/ Thành phố*

Chọn thành phố

Nhấp chọn "Xem kết quả", nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi

XEM KẾT QUẢ

Lãi suất liên kết chung Chubb Life trong 5 năm gần đây

0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Thebank.vnHàng tháng Chubb Life đều công bố lãi suất quỹ liên kết chung của dòng sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Trọn đời. Bạn nên tham khảo lãi suất liên kết chung Chubb Life trong 5 năm gần đây để đưa ra lựa chọn đầu tư đúng đắn.
    Xem nhanh [

    Ẩn

    ]
vita

Lãi suất tính cho giá trị tài khoản hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời với mỗi quyền lợi khác nhau đều có sự khác nhau, cụ thể:

Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  6,15%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12 5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  6,15%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,25%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12 5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6 5,00%
2019 Tháng 6 5,60%
Tháng 12 5,00%
2018 Tháng 6 5,70%
Tháng 12 5,90%
2017 Tháng 6 6,10%
Tháng 12 5,90%
2016 Tháng 6 -
Tháng 12 6,70%

Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6 5,60%
Tháng 12 5,00%
2018 Tháng 6 5,70%
Tháng 12 5,90%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện – Lựa chọn A & B

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6 5,60%
Tháng 12 5,00%

Để xem chi tiết mức lãi suất áp dụng cho dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời với quyền lợi tương ứng trong từng tháng hãy truy cập tại đây và chọn năm tương ứng.

Nhìn chung lãi suất của dòng sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời của Chubb Life có sự biến động nhỏ trong những năm gần đây. Mức lãi suất tuy giảm nhưng vẫn cao hơn so với lãi suất cam kết tối thiểu mà Chubb Life cam kết sẽ chi trả cho khách hàng. Ví dụ với sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B, lãi suất cam kết tối thiểu là 4%/năm trong 5 năm đầu của Hợp đồng Bảo hiểm, 3%/năm trong 5 năm tiếp theo và 2%/năm trong những năm sau.

Xem thêm mức phí, quyền lợi bảo hiểm của các gói bảo hiểm nhân thọ Chubb Life để có thêm lựa chọn.

Lãi suất liên kết chung Chubb Life

Lãi suất liên kết chung Chubb Life

Đặc điểm Quỹ liên kết chung của Chubb Life

- Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Chubb Life, phí bảo hiểm nộp vào sau khi trừ đi phí phân bổ ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng và các loại phí khấu trừ khác theo các quy định có liên quan sẽ được chuyển vào Quỹ Liên kết chung. 

- Quỹ liên kết chung được Chubb Life hoặc công ty Quản lý quỹ do Chubb Life chỉ định quản lý và đầu tư vào các kênh Trái phiếu Chính phủ & Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh; Trái phiếu công ty (không có bảo lãnh của Chính phủ); Bất động sản; Cổ phiếu; Tiền mặt và tiền gửi.

- Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, Chubb Life sẽ công bố lãi suất áp dụng tính lãi cho giá trị tài khoản hợp đồng sau khi giữ lại phí quản lý quỹ.

- Chủ hợp đồng bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung thông qua giá trị tài khoản hợp đồng.

- Để phù hợp với sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng, Chubb Life bảo lưu quyền điều chỉnh các điều khoản trong chính sách đầu tư của Quỹ liên kết chung vào những giai đoạn thích hợp

Như vậy lãi suất quỹ liên kết chung của Chubb Life không phải là quá cao và có sự biến động theo từng tháng. Tuy nhiên, ngoài lãi suất thì các quyền lợi bảo vệ và sự đa dạng sản phẩm theo mọi nhu cầu khách hàng cũng là thế mạnh của các sản phẩm liên kết chung của Chubb Life.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết
Lãi suất liên kết chung Chubb Life trong 5 năm gần đây
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Bình luận bằng tài khoản

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất
  • Mới nhất

  • Cũ nhất

  • Bình luận hay nhất

Gặp chuyên gia