×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ
có 44 sản phẩm
Sắp xếp
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
SSI-SCA

Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

Mục tiêu đầu tư

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.

Chiến lược đầu tư

Áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung vào danh mục các cổ phiếu niêm yết của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, có thị phần lớn, năng lực quản trị tốt, tình hình tài chính vững mạnh, có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thị trường không thuận lợi, và đang được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.

Đại lý phân phối
SSI BVSC VCBS ACBS
HSC MBS VNDirect
Loại hình đầu tư
Trái phiếu:
Cổ phiếu:
93,97%
Tiền tệ:
6,03
Loại hình quỹ
Quỹ mở
Phí phát hành
0,75% 1.000 Triệu
2 triệu đến 1 tỷ đồng 0,75%
Trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng 0,5%
Trên 10 tỷ đồng 0,25%

* 0% dành cho chương trình SIP

Phí mua lại
0,75%
Nắm giữ hết 12 tháng 1,25%
Trên 12 tháng đến hết 24 tháng 0,75%
Trên 24 tháng 0%
Phí chuyển đổi
-
Phí quản lý
1,5% NAV/năm
NAV/CCQ (đồng)
18.020,42
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
SSIAM HNX50

Quỹ ETF SSIAM HNX50

Mục tiêu đầu tư

Hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNX50 trong tất cả các giai đoạn.

Chiến lược đầu tư

Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số tham chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi. Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.

Đại lý phân phối
SSIAM SSI VCBS BVSC
MBS HSC VNDS VNCS
Loại hình đầu tư
Trái phiếu:
Cổ phiếu:
97,32%
Tiền tệ:
2,68
Loại hình quỹ
Quỹ ETF
Phí phát hành
-

Phí phát hành áp dụng cho giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ

Giá dịch vụ hoán đổi mua 0%
Giá dịch vụ hoán đổi bán

- Miễn phí cho thành viên lập Quỹ

- 0,1% cho các Nhà đầu tư khác

Phí mua lại
-

Phí mua lại áp dụng cho hoán đổi chứng chỉ quỹ lấy chứng khoán cơ cấu

Áp dụng cho nhà đầu tư 0,1%
Áp dụng cho thành viên thành lập Quỹ 0%
Phí chuyển đổi
-
Phí quản lý
0,65% NAV/năm
NAV/CCQ (đồng)
12.834,23
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
SSI-BF

Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI

Mục tiêu đầu tư

Tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định.

Chiến lược đầu tư

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành. Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, kết hợp giữa các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp để đạt được mục tiêu đầu tư trong dài hạn. Bên cạnh đó, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ linh hoạt tận dụng các cơ hội thị trường để gia tăng giá trị cho Quỹ trong ngắn hạn.

Đại lý phân phối
SSI SSIAM
Loại hình đầu tư
Trái phiếu:
28,72%
Cổ phiếu:
11,56%
Tiền tệ:
59,72
Loại hình quỹ
Quỹ mở
Phí phát hành
0,75% 1.000 Triệu
1 triệu đến 1 tỷ đồng 0,75%
Trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng 0,5%
Trên 10 tỷ đồng 0,25%
Phí mua lại
0,75%
Nắm giữ hết 12 tháng 1,25%
Trên 12 tháng đến hết 24 tháng 0,75%
Trên 24 tháng 0%
Phí chuyển đổi
-
Phí quản lý
1% NAV/năm
NAV/CCQ (đồng)
11.452,09
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
MBVF

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu chính của Quỹ là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chiến lược đầu tư

Quỹ sẽ sử dụng mô hình & chiến lược đầu tư giá trị. Theo đó, Quỹ sẽ nhắm tới các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn, có chính sách và có khả năng chi trả cổ tức tốt, có thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị định giá theo các mô hình định lượng cơ bản; Phân bổ danh mục với mục tiêu tối ưu hóa tỷ suất cổ tức kỳ vọng trên thị giá của toàn danh mục; Quản lý theo cơ chế minh bạch và chủ động, thông qua việc xây dựng hệ thống tiêu chí giới hạn của riêng mình và các hoạt động đánh giá định kỳ, chủ động của Hội đồng đầu tư.

Đại lý phân phối
MBS MB Capital JSI VietinbankSC
VDSC
Loại hình đầu tư
Trái phiếu:
0%%
Cổ phiếu:
67,04%
Tiền tệ:
32,96
Loại hình quỹ
Quỹ mở
Phí phát hành
1% 2 Triệu

Số tiền mua tối thiểu 2 triệu đồng

Phí mua lại
1%
Dưới 6 tháng 1%
Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 0,75%
Từ 12 tháng đến dưới 18 tháng 0,5%
Từ 18 tháng trở lên 0%
Phí chuyển đổi
0,3%
Phí quản lý
1,5% NAV/năm
NAV/CCQ (đồng)
14.684
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
MBGF

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng MB Capital

Mục tiêu đầu tư

Tối ưu lợi nhuận thông qua việc đầu tư linh hoạt, hiệu quả vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt, triển vọng tăng trưởng cao và các tài sản khác theo quy định của pháp luật có khả năng sinh lợi cao trong tương lai.

Chiến lược đầu tư

Quỹ  xây dựng mục tiêu lợi nhuận cao thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, đang trong giai đoạn chuyển mình, và các cơ hội thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước. Tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp có kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và/hoặc lợi nhuận ở mức tối thiểu 15% trong kỳ kinh doanh tiếp tới. Quỹ hướng tới việc phân bổ danh mục theo định hướng của các ngành được hưởng lợi từ sự chuyển dịch của kinh tế vĩ mô và các chính sách, định hướng của nhà nước. Quỹ cũng hướng tới việc quản lý theo cơ chế minh bạch và chủ động, thông qua việc xây dựng các báo cáo phân tích cơ bản được cập nhật thường xuyên về doanh nghiệp trong danh mục cũng như các hệ thống tiêu chí giới hạn của riêng mình và các hoạt động đánh giá định kỳ, chủ động của Hội đồng đầu tư. Cuối cùng, Quỹ sử dụng chiến lược phân bổ tài sản chủ động hợp lý theo từng thời kỳ nhằm tối ưu hóa cơ hội tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro.

Đại lý phân phối
MBS MB Capital VNDirect
Loại hình đầu tư
Trái phiếu:
Cổ phiếu:
61,44%
Tiền tệ:
38,56
Loại hình quỹ
Quỹ mở
Phí phát hành
1% <10.000 Triệu
Dưới 10 tỷ đồng 1%
Từ 10 tỷ đồng trở lên 0,8%
Phí mua lại
1%
Dưới 6 tháng 1%
Từ 6 tháng đến dưới 1 tháng 0,75%
Từ 12 tháng đến dưới 18 tháng 0,5%
Từ 18 tháng trở lên 0%
Phí chuyển đổi
0,3%
Phí quản lý
1,9% NAV/năm
NAV/CCQ (đồng)
11.013
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVF1

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu đầu tư

Tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

Chiến lược đầu tư

Phần lớn tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên TTCK Việt Nam; bao gồm các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu của các công ty cổ phần.

Đại lý phân phối
VFM HSC SSI VCSC
KIS VDSC VCBS VSC
SBS FPTS ABS VND
MSBS
Loại hình đầu tư
Trái phiếu:
12,78%
Cổ phiếu:
78,36%
Tiền tệ:
8,86
Loại hình quỹ
Quỹ mở
Phí phát hành
0,6% 1.000 Triệu
Từ 1 triệu đến 1 tỷ đồng 0,6%
Trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng 0,4%
Trên 10 tỷ đồng 0,2%
Phí mua lại
0,6%
Nắm giữ đến 180 ngày 2,5%
Trên 180 ngày đến 365 ngày 1,5%
Trên 365 ngày đến 730 ngày 0,5%
Trên 730 ngày 0%
Phí chuyển đổi
-
Giữa các Quỹ VF1, VF4, VFB 0%
VF1 sang VEI, giá trị 1 tỷ - 10 tỷ đồng 3%
VF1 sang VEI trên 10 tỷ đồng 0%
Phí quản lý
2% NAV/năm
NAV/CCQ (đồng)
39.771,45