×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ

So sánh lãi suất vay kinh doanh tại ngân hàng

Mục đích vay

Vay kinh doanh

Thời hạn vay

Chọn thời hạn vay

Lãi suất ưu đãi

Chọn lãi suất ưu đãi

Thời gian ưu đãi lãi suất

Chọn thời gian ưu đãi lãi suất

Ngân hàng

Chọn ngân hàng

CHỌN LẠI
×

Lãi suất ưu đãi

×

Chọn mục đích vay

×

Thời gian ưu đãi lãi suất

×

Thời gian ưu đãi lãi suất

×

Chọn ngân hàng

So sánh lãi suất vay kinh doanh tại các ngân hàng hiện nay với các gói vay vốn kinh doanh nhỏ lẻ, vay tiểu thương, vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh... Và đừng quên Gửi yêu cầu tư vấn để được hỗ trợ sớm nhất hoặc liên hệ với các chuyên gia tư vấn tài chính trên TheBank để trao đổi cụ thể.

126 sản phẩm vay thế chấp

Ngân hàng Vietcombank

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,5%

Vay tối đa 100% nhu cầu

Thời hạn vay Linh hoạt

Áp dụng từ 30/01/2020

Ngân hàng Vietinbank

Vay kinh doanh

Có 2 nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,5%

Vay tối đa 3 tỷ

Thời hạn vay 7 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,5%

Vay tối đa 200 triệu

Thời hạn vay 7 năm

Áp dụng từ 28/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,7%

Vay tối đa 80% nhu cầu

Thời hạn vay 7 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,5%

Vay tối đa 70% giá trị sạp chợ

Thời hạn vay 7 năm

Áp dụng từ 29/01/2020

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,7

Vay tối đa 80% giá trị xe

Thời hạn vay 5 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Ngân hàng BIDV

Vay kinh doanh

Có 1 nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 6,6

Vay tối đa Linh hoạt

Thời hạn vay 5 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Khuyến Mãi

Ngân hàng Agribank

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 6%

Vay tối đa 200 triệu

Thời hạn vay 3 năm

Áp dụng từ 29/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 6%

Vay tối đa 90%

Thời hạn vay 1 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 6%

Vay tối đa 90% nhu cầu

Thời hạn vay 1 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 6%

Vay tối đa 80% nhu cầu

Thời hạn vay Linh hoạt

Áp dụng từ 29/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 6%

Vay tối đa 90% nhu cầu

Thời hạn vay Linh hoạt

Áp dụng từ 30/01/2020

Ngân hàng VPBank

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 8,6%

Vay tối đa 500 triệu

Thời hạn vay 5 năm

Áp dụng từ 29/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,9%

Vay tối đa 100% nhu cầu vốn

Thời hạn vay 10 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Có 4 nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,9%

Vay tối đa 80% giá trị TSBĐ

Thời hạn vay 10 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,9%

Vay tối đa 80% giá trị TSBĐ

Thời hạn vay 10 năm

Áp dụng từ 31/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,9%

Vay tối đa 5 tỷ

Thời hạn vay 2 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Ngân hàng CBA

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 6,49%

Vay tối đa 75% giá trị TSĐB

Thời hạn vay 5 năm

Áp dụng từ 06/05/2017

Ngân hàng Sacombank

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 8,5%

Vay tối đa Không giới hạn

Thời hạn vay Linh hoạt

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 8,5%

Vay tối đa 3 tỷ

Thời hạn vay Linh hoạt

Áp dụng từ 31/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 8,5

Vay tối đa 1 tỷ

Thời hạn vay 36 tháng

Áp dụng từ 31/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 8,5

Vay tối đa 300 triệu

Thời hạn vay linh hoạt

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 8,5

Vay tối đa linh hoạt

Thời hạn vay 10 năm

Áp dụng từ 31/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 8,5

Vay tối đa 300 triệu

Thời hạn vay 36 tháng

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 8,5

Vay tối đa linh hoạt

Thời hạn vay 10 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 8,5

Vay tối đa 1 tỷ

Thời hạn vay 5 năm

Áp dụng từ 29/01/2020

Ngân hàng ACB

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9,8%

Vay tối đa 10 tỷ đồng

Thời hạn vay 7 năm

Áp dụng từ 31/01/2020

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9,8%

Vay tối đa Tối đa theo nhu cầu

Thời hạn vay 15 năm

Áp dụng từ 29/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9,2%

Vay tối đa Linh hoạt

Thời hạn vay 1 năm

Áp dụng từ 31/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9,8%

Vay tối đa Linh hoạt

Thời hạn vay 15 năm

Áp dụng từ 29/01/2020

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9,8%

Vay tối đa Tối đa theo nhu cầu

Thời hạn vay 15 năm

Áp dụng từ 29/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9,8%

Vay tối đa Linh hoạt

Thời hạn vay 15 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9,8%

Vay tối đa Tối đa theo nhu cầu

Thời hạn vay 15 năm

Áp dụng từ 29/01/2020

Ngân hàng HSBC

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 7,99%

Vay tối đa 60% giá trị thẩm định tài sản

Thời hạn vay 15 năm

Áp dụng từ 31/01/2020

Ngân hàng DongA Bank

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9%

Vay tối đa Linh hoạt

Thời hạn vay 5 năm

Áp dụng từ 25/12/2019

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9%

Vay tối đa 300 triệu

Thời hạn vay 12 tháng

Áp dụng từ 25/12/2019

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9%

Vay tối đa 70% TSĐB

Thời hạn vay 5 năm

Áp dụng từ 25/12/2019

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa 100% nhu cầu

Thời hạn vay 12 tháng

Áp dụng từ 30/01/2020

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa 100% nhu cầu vốn

Thời hạn vay 12 tháng

Áp dụng từ

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa linh hoạt

Thời hạn vay linh hoạt

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa 100% nhu cầu vốn

Thời hạn vay 12 tháng

Áp dụng từ 30/01/2020

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa 100% nhu cầu

Thời hạn vay 12 tháng

Áp dụng từ 18/06/2019

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa 100% nhu cầu

Thời hạn vay 12 tháng

Áp dụng từ 18/06/2019

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa linh hoạt

Thời hạn vay 5 năm

Áp dụng từ 30/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa 100% nhu cầu vốn

Thời hạn vay 12 tháng

Áp dụng từ 30/01/2020

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa 100% nhu cầu

Thời hạn vay 12 tháng

Áp dụng từ 18/06/2019

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa 5 tỷ

Thời hạn vay 36 tháng

Áp dụng từ 31/01/2020

Vay kinh doanh

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9

Vay tối đa 100% nhu cầu vốn

Thời hạn vay 6 tháng

Áp dụng từ 30/01/2020

Những thông tin cơ bản về vay thế chấp nhất định bạn phải biết

 • Vay kinh doanh là gì?

  Đây là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng khi có nhu cầu mở rộng và phát triển công việc kinh doanh của mình.

  Đặc điểm

  • Loại tiền vay: VND, ngoại tệ
  • TSBĐ: Bất động sản; Sàn thương mại hình thành trong tương lai; GTCG; Ô tô...
  • Mức cho vay: Từ 50 - 85% nhu cầu vốn và không vượt quá mức cho vay theo từng loại TSBĐ. Có nhiều ngân hàng cũng cho vay lên đến 100% giá trị TSBĐ nhưng đòi hỏi thêm các điều kiện đi kèm vô cùng nghiêm ngặt mà khách hàng cần phải đáp ứng trong quá vay.
  • Thời hạn cho vay: Từ 2 - 25 năm tùy vào từng gói vay của các ngân hàng và tổ chức tài chính hiện nay.
  • Phương thức trả nợ: Từng lần, trả góp, hạn mức, theo dự án đầu tư
  • Lãi suất cho vay: Tuân thủ quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng do tổ chức/ngân hàng cho vay quy định trong từng thời kỳ.
 • Các gói vay kinh doanh tại ngân hàng

  Vay kinh doanh chứng khoán

  Đây là dịch vụ của ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu cần vốn đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán cho khách hàng cá nhân.

  Hiện nay có nhiều ngân hàng thương mại đã và đang cung ứng gói vay này với lãi suất vô cùng hấp dẫn và đầy ưu đãi. Để lựa chọn cho mình địa chỉ vay uy tín và hiệu quả khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ các thông tin về quy định liên quan trước khi quyết định vay.

  Xem ngay: Một số quy định cho vay kinh doanh chứng khoán phải biết

  Vay kinh doanh bất động sản

  Đây là một gói vay được ngân hàng cung ứng nhằm hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản như: Nhà đất, chung cư, biệt thự… Khi cung ứng dịch vụ này ngân hàng thường xuyên phải cân nhắc về tỷ trọng trong tổng mức tín dụng cho vay, bởi đây là lĩnh vực kinh doanh chứa không ít rủi ro, phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị trường.

  Để có thể hiểu hơn kiến thức về gói vay này khách hàng tham khảo ngay:

  Cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản với lãi suất chỉ 9%/năm

  Vay kinh doanh xuất nhập khẩu

  Đây là gói vay được ngân hàng cung cấp nhằm hỗ trợ kịp thời cho nhu cầu vốn ngắn hạn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa rủi ro tỷ giá trên thị trường.

  Hình thức vay này đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngoại thương cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước. Có thể nói sự ra đời của tín dụng cho vay kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu là một yêu cầu tất yếu khách quan, gắn liền với các quan hệ mua bán ngoại thương giữa các nước với nhau.

  Tìm hiểu ngay: Vay kinh doanh xuất nhập khẩu - Những thông tin khách hàng cần nắm

  Vay sản xuất kinh doanh

  Đây là gói vay của ngân hàng đáp ứng tất cả nhu cầu bổ sung vốn của khách hàng để sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ… nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.

  Đặc điểm:

  • Mục đích vay sản xuất kinh doanh được ngân hàng chấp thuận: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu; Đầu tư máy móc thiết bị, sửa chữa nâng cấp nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh; Vay đầu tư nông nghiệp. Ngoài ra khách hàng còn có thể vay để kinh doanh hộ gia đình,... một cách linh hoạt.
  • Tài sản đảm bảo: Bất động sản thuộc sở hữu khách hàng hoặc bên thứ 3 được ngân hàng chấp thuận; Phương tiện vận chuyển thuộc sở hữu của khách hàng; Giấy tờ có giá trị và các loại tài sản khác theo quy định của pháp luật.
  • Hạn mức vay: Không giới hạn căn cứ vào phương án kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ và khả năng tài trợ của ngân hàng đó.
  • Thời hạn vay: Căn cứ vào chu kỳ kinh doanh, dự phóng lưu chuyển nguồn tiền, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng để xác định thời hạn vay phù hợp.
  • Phương thức cho vay/thu nợ: Đa dạng, phù hợp với dòng tiền, nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng.
  • Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.

  Xem thêm: 

 • Lãi suất vay kinh doanh ngân hàng

  Lãi suất vay hiện nay của các ngân hàng dao động từ 6,5% - 10%/năm. Trong đó lãi suất thấp nhất 6,5%/năm thuộc về ngân hàng SCB với gói vay phát triển nông nghiệp nông thôn tạo điều kiện cho người dân các tỉnh thành yên tâm lao động và phát triển kinh tế. Nam A Bank là ngân hàng có lãi suất vay cao nhất là 10%/năm với các gói cho vay góp chợ, vay tự do phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng cần vốn gấp để mở rộng và phát triển công việc làm ăn của mình.

  Xem ngay: Giải đáp lãi suất vay vốn kinh doanh trên thị trường hiện nay

 • Các ngân hàng cho vay kinh doanh lãi suất tốt nhất

  Hiện nay, có rất nhiều địa chỉ ngân hàng uy tín cho vay kinh doanh giúp khách hàng nhanh chóng giải quyết được các khó khăn gặp phải về tài chính. Dưới đây là một số cái tên tốt nhất mà người dùng nên tham khảo:

  Đừng bỏ qua: TOP 7 ngân hàng cho vay trả góp sản xuất kinh doanh lãi suất thấp

 • Điều kiện và thủ tục cho vay kinh doanh

  Điều kiện

  • Độ tuổi: Khách hàng cá nhân phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi theo quy định của ngân hàng, không vượt quá 70 tuổi tại thời điểm đáo hạn của khoản vay.
  • Đăng ký kinh doanh: Khách hàng phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có hoạt động sản xuất kinh doanh tối thiểu theo thời tính đến thời điểm vay vốn kinh doanh của ngân hàng quy định.
  • Tài sản bảo đảm là: Bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… và các loại tài sản đảm bảo khác theo quy định của từng ngân hàng.
  • Vốn tự có: Khách hàng phải có vốn tự có tham gia vào phương án kinh doanh tối thiểu là 20%.
   Lịch sử tín dụng tốt, không có nợ xấu tại ngân hàng vay vốn và các ngân hàng hay tổ chức tài chính khác.
  • Có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi, mục đích phù hợp với quy định của pháp luật.

  Thủ tục

  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng;
  • Dự án, phương án; Giấy tờ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay;
  • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ - TSĐB;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép/chứng chỉ hành nghề (trường pháp luật quy định phải có);
  • Bản phác thảo phương án SXKD/dự án đầu tư và các tài liệu liên quan.

  Vay vốn kinh doanh sản phẩm đầu từ và tái sản xuất vô cùng hiệu quả giúp khách hàng nhanh chóng giải quyết được các vấn đề khó khăn liên quan đến tài chính. Để có quyết định vay hiệu quả và đúng đắn nhất, khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ các thông tin liên quan đến khoản vay này nhé! Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn xin vui lòng truy cập ngay TẠI ĐÂY được hỗ trợ miễn phí.

 • Vay thế chấp là gì?

  Vay thế chấp là hình thức cho vay có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo này có thể là sổ đỏ hoặc sổ hồng, ô tô, hàng hoá luân chuyển, máy móc, thiết bị, bất động sản...

  Khi đi vay thế chấp, người đi vay vẫn có quyền sở hữu tài sản đó, nhưng ngân hàng sẽ giữ các giấy tờ liên quan, chỉ khi người vay không thể trả được nợ thì lúc đó phải chuyển sở hữu tài sản cho ngân hàng để thanh lý trừ nợ.

   

  Đặc điểm, lợi ích khoản vay

  • Cần có tài sản đảm bảo, tài sản này này sẽ được ngân hàng thẩm định giá trị
  • Lãi suất thấp hơn nhiều so với hình thức vay tín chấp
  • Thời gian cho vay kéo dài tối đa lên đến 25 năm
  • Số tiền mà khách hàng có thể vay rất lớn và khoảng 70% - 90% giá trị tài sản đảm bảo
  • Hình thức trả nợ linh hoạt.
 • Các sản phẩm vay thế chấp phổ biến hiện nay

  Vay thế chấp mua nhà

  Sản phẩm vay thế chấp mua nhà sẽ hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng thực hiện các mục đích chính như sau:

  • Vay mua, nhận quyền sở hữu đất ở
  • Vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà, đất
  • Vay mua căn hộ, nhà đất dự án 

  Với sản phẩm này, tổ chức tín dụng cho vay chấp nhận các tài sản đảm bảo cho khoản vay như bất động sản, ô tô, giấy tờ có giá… hoặc chính ngôi nhà mà khách hàng dự định mua.

  Nếu tài sản đảm bảo cho khoản vay là ngôi nhà đó, thì khách hàng cần chuẩn bị sổ đỏ/sổ hồng/hợp đồng mua bán nhà để nộp lại cho ngân hàng. Đây là những loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu ngồi nhà mà khách hàng mang ra thế chấp. Trong trường hợp khách hàng không thể trả được nợ, sẽ phải chuyển quyền sở hữu ngôi nhà cho ngân hàng để thanh lý, trừ nợ.

  Để hiểu thêm về điều kiện cũng như thủ tục của sản phẩm vay vốn này, các bạn có thể tham khảo:

  Vay thế chấp mua xe ô tô

  Với sản phẩm vay mua xe ô tô, khách hàng có thể dùng chính chiếc xe định mua làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng. Theo đó, người đi vay vẫn có quyền sở hữu chiếc ô tô, nhưng ngân hàng sẽ giữ các giấy tờ liên quan, chỉ khi người vay không thể trả được nợ thì lúc đó phải chuyển sở hữu chiếc xe cho ngân hàng để thanh lý trừ nợ.

  Các sản phẩm cho vay thế chấp đối với sản phẩm ô tô hiện đang được các ngân hàng hỗ trợ đối với 2 loại chính đó là ô tô mới 100% và ô tô cũ dưới 7 năm.

  Đối với các ô tô mới sẽ được hỗ trợ vay tối đa 85% giá trị tài sản ban đầu. Còn các sản phẩm ô tô cũ thì tùy giá trị định giá ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên cũng có Ngân hàng cho vay lên đến 75% giá trị ở thời điểm hiện tại.

  Tìm hiểu thêm:

  Vay thế chấp để kinh doanh

  Vay thế chấp để kinh doanh là sản phẩm hỗ trợ vay vốn dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đang có nhu cầu vay tiền để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Tài sản đảm bảo cho khoản vay là tài sản cố định của doanh nghiệp có thể là bất động sản, hàng hóa… Ngân hàng sẽ giữ lại các giấy tờ liên quan về tài sản thế chấp đó, còn quyền sở hữu thì vẫn thuộc về doanh nghiệp.

  Nếu như doanh nghiệp không có khả năng trả được nợ thì buộc doanh nghiệp phải chuyển giao quyền sở hữu tài sản thế chấp đó cho ngân hàng để thanh lý trừ nợ.

  Xem thêm:

  Vay thế chấp tiêu dùng có tài sản đảm bảo

  Hiện nay hầu hết các ngân hàng đều cung cấp dịch vụ vay thế chấp tiêu dùng với tài sản đảm bảo có thể là bất động sản, nhà, xe ô tô…

  Khách hàng chỉ cần cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của các tài sản đảm bảo. Đồng thời phải có mục đích vay vốn hợp pháp và phương án trả nợ hợp lý sẽ được ngân hàng xem xét cho vay với hạn mức lớn và lãi suất hấp dẫn.

  Xem thêm: Có nên vay thế chấp để lấy tiền đầu tư hoặc tiêu dùng?

  Vay thế chấp hỗ trợ du học

  Vay du học là sản phẩm vay nhằm cung cấp nguồn tài chính để hỗ trợ các học sinh theo học các chương trình đào tạo tại nước ngoài hoặc các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

  Vay du học sẽ đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền học phí và sinh hoạt phí theo từng năm học của du học sinh dưới 03 hình thức:

  • Cho vay ký quỹ du học.
  • Cấp hạn mức tín dụng du học.
  • Cho vay thanh toán chi phí du học

  Xem thêm: Top 7 ngân hàng cho vay du học tốt nhất hiện nay.

 • Các ngân hàng cho vay thế chấp uy tín

  Hiện nay, có rất nhiều ngân hàng, công ty tài chính cho vay thế chấp, khách hàng có thể tìm hiểu trước khi đưa ra lựa chọn. Dưới đây là một số ngân hàng mà bạn có thể tham khảo:

 • Có nên vay thế chấp không?

  Có nên vay thế chấp không là câu hỏi của rất nhiều người khi muốn có tiền để đầu tư kinh doanh hoặc phục vụ các nhu cầu tài chính cá nhân. Hiện nay khi vay thế chấp tại ngân hàng, khách hàng sẽ nhận được những lợi ích hấp dẫn như:

   

  Hạn mức cho vay lớn

  Vì vay thế chấp có tài sản để đảm bảo cho khoản vay nên các ngân hàng sẵn sàng cho bạn vay vốn với mức tiền tối đa tương đương với 70% giá trị tài sản thế chấp. Hạn mức tiền vay có thể lên đến con số tiền tỷ, từ đó đáp ứng được nhu cầu tài chính của người đi vay.

  Xem thêm:

  Lãi suất thấp

  Khi vay thế chấp gánh nặng trả lãi định kỳ sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều vì mức lãi suất hàng năm khá thấp. Các ngân hàng như Sacombank, Vietcombank, Agribank, BIDV... và khá nhiều ngân hàng khác hiện đều có mức lãi suất vay thế chấp dao động trong khoảng 6 - 9%/năm.

  Xem thêm: Nên vay thế chấp ở ngân hàng nào để có lãi suất tốt nhất?

  Thời hạn cho vay dài

  Khi vay thế chấp bạn không phải lo lắng về cảnh vay chồng nợ chéo vì thời hạn cho vay có thể lên tới 20 - 25 năm tùy vào nhu cầu của bạn.

   

  Đối tượng cho vay rộng

  Với vay thế chấp, chỉ cần bạn có tài sản đủ điều kiện cho vay của ngân hàng là được.

  Vậy:

  • Những người cần khoản vốn lớn, có TSĐB cho khoản vay và đủ khả năng trả nợ thì nên vay vốn theo hình thức này
  • Nếu bạn có thể vay vốn qua người thân, bạn bè thì hãy ưu tiên vay ở đó trước khi sử dụng dịch vụ vay vốn tại ngân hàng vì lãi suất sẽ thấp hơn rất nhiều thậm chí là không lấy lãi.
 • Lãi suất vay thế chấp

  Hiện nay, mỗi ngân hàng đều có những chương trình, gói lãi suất nhất định tùy thuộc vào từng sản phẩm như vay mua nhà, vay xây sửa nhà, vay mua ô tô, vay kinh doanh, vay du học...

  Mức lãi suất các ngân hàng đưa ra dao động từ 7%/năm đến 9%/năm, mức lãi suất này cố định trong thời gian đầu vay vốn, thông thường là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng.

  Sau khi kết thúc thời gian ưu đãi ban đầu đó, lãi suất của khoản vay sẽ thay đổi linh hoạt theo biến động lãi suất của ngân hàng và của thị trường.

  Thông thường mức lãi suất kỳ điều chỉnh (sau ưu đãi) = Lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (hoặc 13 tháng/24 tháng) + Biên độ. Biên độ này sẽ được ghi rõ trong hợp đồng tín dụng.

  Để hiểu thêm về cách tính lãi suất vay thế chấp, các bạn có thể tham khảo thêm:

  Hướng dẫn cách tính lãi suất vay thế chấp tại nhà cực kỳ đơn giản.

 • Hướng dẫn vay thế chấp

  Điều kiện

  Để được hỗ trợ vay vốn thế chấp tại ngân hàng, bận cần đáp ứng những điều kiện sau:

  • Có hộ khẩu thường trú/tạm trú cùng tỉnh/thành phố với chi nhánh ngân hàng cho vay
  • Tại thời điểm kết thúc thời hạn vay vốn: Nam không quá 60 tuổi, nữ không quá 55 tuổi
  • Có đủ năng lực tài chính và đảm bảo khả năng trả nợ
  • Có tài sản bảo đảm được ngân hàng chấp nhận
  • Khoản vay phải được thế chấp bằng tài sản đảm bảo hoặc được bảo lãnh bởi người sở hữu tài sản đảm bảo đó.

  Xem thêm: Nợ xấu có được vay thế chấp ngân hàng không?

  Thủ tục

  Thủ tục cần thiết mà bạn cần chuẩn bị khi vay vốn thế chấp, bao gồm:

  • Đơn đề nghị vay vốn ngân hàng (theo mẫu riêng từng ngân hàng)
  • Hồ sơ pháp lý người vay: CMND, Hộ khẩu hoặc KT3, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc độc thân.
  • Hồ sơ tài chính: Xác nhận bảng lương của cơ quan, Hợp đồng lao động, Hợp đồng tài chính, Bảo hiểm (Nếu có)
  • Giấy tờ chứng minh mục đích vay vốn
  • Giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo (sổ đỏ, giấy tờ xe, sổ tiết kiệm...)

  Quy trình vay

  Quy trình vay thế chấp diễn ra như sau:

  • Xác định thông tin khách hàng
  • Chuẩn bị hồ sơ vay
  • Ngân hàng thẩm định
  • Ngân hàng phê duyệt khoản vay
  • Quyết định và thủ tục giải ngân

  Chi tiết quy trình vay thế chấp tại ngân hàng, khách hàng vui lòng xem thêm:

  Quy trình cho vay thế chấp tài sản tại các ngân hàng.

  Như vậy, có thể thấy dù vay thế chấp là hình thức đã khá quen thuộc với khách hàng nhưng trước khi đưa ra quyết định vay vốn, bạn cần chú ý tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan để lựa chọn cho mình khoản vay phù hợp nhất.

  Khách hàng có nhu cầu hãy đăng ký vay thế chấp ngay hôm nay để được tư vấn hỗ trợ TẠI ĐÂY.


nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất
 • Mới nhất

 • Cũ nhất

 • Nhận xét hay nhất

GỬI