×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ

Thấu chi cầm cố giấy tờ có giá

Thấu chi cầm cố giấy tờ có giá
3 1

Nhận xét

Đăng Ký Liên hệ tư vấn

Lãi suất 15

Vay tối đa 500 Triệu

Áp dụng từ 03/02/2020

 • Đặc điểm & lợi ích

 • Điều kiện vay

 • Thủ tục và hồ sơ

 • Khuyến mãi

 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Tính năng

- Hạn mức thấu chi: tối thiểu 05 triệu VNĐ, tối đa lên tới 100% giá trị Sổ Tiết kiệm/Giấy tờ có giá tại thời điểm đề nghị thấu chi và không vượt quá 500 triệu VNĐ.

- Loại tiền thấu chi: VNĐ.

- Thời hạn thấu chi: lên đến 12 tháng kể từ ngày hợp đồng vay theo hạn mức thấu chi kiêm hợp đồng cầm cố có hiệu lực và không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG đối với trường hợp GTCG là kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi và GTCG ghi danh khác.

- Lãi suất cho vay thấu chi: bằng lãi suất cho vay cầm cố GTCG.

- Thời gian phục vụ: tối đa 2 giờ kể từ lúc nhận đủ hồ sơ của khách hàng cho đến lúc hoàn thiện khai báo hạn mức thấu chi và mở tài khoản thấu chi.

- Không bắt buộc đăng ký giao dịch đảm bảo đối với GTCG cầm cố để làm tài sản bảo đảm cho hạn mức thấu chi của khách hàng.

Lợi ích

- Được đáp ứng nhu cầu chi tiêu đột xuất qua mọi kênh giao dịch và vào bất kỳ thời gian nào.

- Miễn phí các loại phí liên quan đến sản phẩm (phí vượt hạn mức, phí phát sinh trong trường hợp khách hàng vi phạm các cam kết trong thanh toán với Vietcombank...).

- Khách hàng có thể rút vốn và trả nợ vay nhiều lần trong hạn mức và chỉ phải trả lãi theo đúng số dư thấu chi và số ngày thực tế sử dụng.

- Hết thời hạn của hạn mức thấu chi, nếu khách hàng không có yêu cầu chấm dứt hạn mức thấu chi hoặc yêu cầu sửa đổi hạn mức thấu chi bằng văn bản, thời hạn của hạn mức thấu chi được kéo dài thêm một khoảng thời gian bằng với thời hạn của hạn mức thấu chi cũ.

- Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán đồng Việt Nam tại Vietcombank và tài khoản này còn đang hoạt động.

- Khách hàng cam kết sử dụng nguồn vốn thấu chi phục vụ mục đích tiêu dùng hợp pháp.

- GTCG thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng hoặc của bên thứ ba (nếu có) và đang không chịu trách nhiệm cho bất cứ nghĩa vụ tài chính nào.

- GTCG được cầm cố: tài khoản tiền gửi tại Vietcombank hoặc giấy tờ do Vietcombank phát hành bao gồm: chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm và các giấy tờ có giá ghi danh khác.

- 01 bản photo CMND/Hộ chiếu của khách hàng.

- 01 bản photo CMND/Hộ chiếu của khách hàng có tài sản bảo đảm cho khách hàng thấu chi (nếu có).

- Bản gốc giấy tờ có giá, là tài sản bảo đảm cho khoản thấu chi (nếu có).

Sản phẩm hiện chưa có khuyến mãi
Thông tin sản phẩm và lãi suất do các thành viên cung cấp

TƯ VẤN Thấu chi cầm cố giấy tờ có giá


nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất
 • Mới nhất

 • Cũ nhất

 • Nhận xét hay nhất

GỬI

Các Sản Phẩm Khác Của Vietcombank

Vay tiêu dùng cá nhân

Có 1 nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 10

Vay tối đa 300 triệu

Áp dụng từ 24/03/2017

Tín chấp CBCNV

Có 1 nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 16

Vay tối đa 200000000

Áp dụng từ 03/02/2020

Tín chấp cán bộ quản lý

Nhận xét

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 15

Vay tối đa 300000000

Áp dụng từ 03/02/2020