Hướng dẫn mở tài khoản tư vấn viên

Bước 1: Sau khi truy cập website thebank.vn bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau

Cách 1:

Click vào biểu tượng menu như hình

Sau đó click vào nút "Đăng ký"

Cách 2:

Click vào biểu tượng menu như hình

Sau đó click vào nút "Đăng ký"

Bước 2: Trong mục "Bạn là chuyên viên tư vấn" click vào nút "Mở tài khoản"

Bước 3: Nhập đầy đủ và chính xác thông tin vào các mục (*)

Chọn dịch vụ mà bạn có thể tư vấn, sau đó nhập đầy đủ và chính xác thông tin vào các mục (*)

Bước 4: Click vào nút "Mở tài khoản"

Hệ thống sẽ tạo tài khoản cho bạn, nếu thành công sẽ có thông báo

Click vào nút "Bắt đầu sử dụng" để truy cập vào tài khoản TheBank của bạn

Qua 4 bước đơn giản trên bạn đã tạo thành công tài khoản tư vấn viên trên TheBank. Để có cơ hội tiếp cận với các khách hàng tiềm năng vui lòng nâng cấp tài khoản của bạn Chi tiết.