×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ
TheBank thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán: Từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020. Ngày làm việc trở lại: Thứ 5, ngày 30/1/2020.
có 59 sản phẩm
Nội trú
93,8 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
133 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
1,2 triệu-6,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
120 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
49 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
3,6 triệu - 30 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
22 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
49 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
13 triệu - 211 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nằm viện và phẫu thuật
800 triệu
Tai nạn cá nhân
800 triệu
Sinh mạng cá nhân
800 triệu
+ thời gian chờ
92 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
26 nghìn - 6 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
110 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
51 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
8 triệu - 130 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
342 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
133 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
3,5 triệu-71,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
230 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
133 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
2,6 triệu-24,8 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nằm viện và phẫu thuật
20 triệu
Tai nạn cá nhân
20 triệu
Sinh mạng cá nhân
20 triệu
+ thời gian chờ
92 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
1,5 nghìn - 310 nghìn
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
137,6 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
133 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
1,7 triệu-14,5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
6,6 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
49 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
10 triệu - 155 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
1 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
49 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
7,7 triệu - 70,3 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
500 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
49 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
6,1 triệu - 54 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
250 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
49 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
4,5 triệu - 40 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
454 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
133 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
4,3 triệu-124,3 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
400 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
76 bệnh viện liên kết
Phí bảo hiểm
4,1 triệu - 21,2 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam